ธุรกิจ
ธุรกิจ

เจาะขุมทรัพย์ “ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา” กับธุรกิจที่ฟาดรายได้อภิมหามโหฬาร

เจาะขุมทรัพย์ “ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา” กับธุรกิจที่ฟาดรายได้อภิมหามโหฬาร

ธุรกิจ

ทำความรู้จักธุรกิจ “ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา” ทายาทรุ่นที่ 3 สยามกลการอุตสาหกรรมบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมรถยกและอะไหล่ของเมืองไทย

ไฮโซพก หรือ พก ประธานวงศ์ พรประภา เป็นทายาทรุ่นที่ 3 สยามกลการอุตสาหกรรม บริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมรถยกและอะไหล่ของเมืองไทย และยังเป็นบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยก Nissan ที่สำคัญครอบครัวพรประภายังมีธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมอีกด้วย ต้องบอกเลยว่าอาณาจักรตรูกูลพรประภาไม่ธรรมดาจริงๆ โดยเฉพาะไฮโซพก ที่เข้าไปนั่งเป็นกรรมการบริษัทบริหารธุรกิจได้มากถึง 13 แห่งเลยทีเดียว ส่วนจะมีธุรกิจไหนบ้าง Sanook Money ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่ามีรายชื่อไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา เป็นกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2537 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจขายรถยกพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและอะไหล่ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 575,633,626.67 บาท กำไร 8,988,696.47 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 599,622,430.15 บาท กำไร 15,293,291.06 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 495,516,968.45 บาท กำไร 9,651,175.15 บาท

บริษัท สยาม แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2540 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจการขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 234,231,057.30 บาท ขาดทุน 227,522.10 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 57,948,559.54 บาท ขาดทุน 3,006,601.98 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 53,891,354.97 บาท ขาดทุน 8,403,896.50 บาท

บริษัท สยาม แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ รีเลชั่นชิป จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจการขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 175,855,967.12 บาท กำไร 10,376,739.54 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 163,163,769.11 บาท ขาดทุน 5,478,469.10 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 109,420,210.40 บาท ขาดทุน 38,330,729.82 บาท

บริษัท เรเวอร์ ออโตโมทีฟ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง จำหน่าย นำเข้า และส่งออกยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อ ทุนจดทะเบียน 185 ล้านบาท

ซึ่งนอกเหนือจากธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์-รถยก-อะไหล่ และอุปกรณ์เสริมแล้ว ไฮโซพก ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการลงทุน ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ตอีกด้วย

บริษัท พีทีดับบลิว ฟู้ด จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2562 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจขายผลิตภัณฑ์อาหาร ปัจจุบันทุนทะเบียน 17.5 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 1,095,140.36 บาท ขาดทุน 2,487,010.45 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 3,088,774.73 บาท ขาดทุน 9,437,985.14 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 1,609,968.28 บาท ขาดทุน 8,078,579.29 บาท

บริษัท สยาม แบ็คแพ็ค จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2557 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 4.5 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 13,240,695.04 บาท ขาดทุน 13,240,695.04 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 2,289,471.21 บาท ขาดทุน 2,753,303.41 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 55.00 บาท ขาดทุน 581,574.00 บาท

บริษัท สยาม แอ็ท พัทยา จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2554 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจห้องพัก,ห้องอาหาร ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 290,220,205.43 บาท กำไร 26,698,390.32 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 110,908,595.27 บาท กำไร 31,042,933.95 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 30,043,253.43 บาท ขาดทุน 80,213,183.45 บาท

บริษัท สยาม แอ็ท สยาม จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2546 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 288,476,105.00 บาท กำไร 19,686,273.00 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 79,030,661.00 บาท ขาดทุน 96,197,355.00 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 65,945,118.00 บาท ขาดทุน 106,776,979.00 บาท

บริษัท พี.พี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2540 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่ารถยก ให้บริการเช่าซื้อรถยก ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 492,652,060.73 บาท กำไร 30,098,316.91 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 538,344,625.15 บาท กำไร 12,553,557.53 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 590,327,568.68 บาท กำไร 17,503,308.86 บาท

บริษัท พีพีเอ็น เร็นทัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2541 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจรับเหมาขับรถยกภายในโรงงานและคลังสินค้า ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 20,942,959.38 บาท กำไร 4,027,478.96 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 26,836,384.36 บาท กำไร 4,675,401.25 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 27,563,246.66 บาท กำไร 7,591,429.65 บาท

บริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2551 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจรับเหมาขับรถยกภายในโรงงาน และคลังสินค้า ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 101,822,350.20 บาท กำไร 9,746,160.11 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 115,834,198.09 บาท กำไร 8,424,639.22 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 103,531,548.15 บาท กำไร 5,245,311.49 บาท

บริษัท สยาม เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2560 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 7,617,088.95 บาท กำไร 749,543.83 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 15,987,002.86 บาท กำไร 1,855,454.80 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 2,946,146.88 บาท กำไร 244,967.75 บาท

บริษัท โพเอ็ม คอร์ป จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2565 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการลงทุนบริษัทอื่นๆ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 185 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีบริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการค้าสี สีสำหรับยานพาหนะ อุปกรณ์การทำสี เครื่องมือ อุปกรณ์การช่าง ทุนจดทะเบียน 48 ล้านบาท ปัจจุบันมีสถานะนิติบุคคลเป็นพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 16 พ.ย. 2563