ธุรกิจ
ธุรกิจ

เจาะขุมทรัพย์ “ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา” กับธุรกิจที่ฟาดรายได้อภิมหามโหฬาร

เจาะขุมทรัพย์ “ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา” กับธุรกิจที่ฟาดรายได้อภิมหามโหฬาร

ธุรกิจ

ทำความรู้จักธุรกิจ “ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา” ทายาทรุ่นที่ 3 สยามกลการอุตสาหกรรมบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมรถยกและอะไหล่ของเมืองไทย

ไฮโซพก หรือ พก ประธานวงศ์ พรประภา เป็นทายาทรุ่นที่ 3 สยามกลการอุตสาหกรรม บริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมรถยกและอะไหล่ของเมืองไทย และยังเป็นบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยก Nissan ที่สำคัญครอบครัวพรประภายังมีธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมอีกด้วย ต้องบอกเลยว่าอาณาจักรตรูกูลพรประภาไม่ธรรมดาจริงๆ โดยเฉพาะไฮโซพก ที่เข้าไปนั่งเป็นกรรมการบริษัทบริหารธุรกิจได้มากถึง 13 แห่งเลยทีเดียว ส่วนจะมีธุรกิจไหนบ้าง Sanook Money ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่ามีรายชื่อไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา เป็นกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2537 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจขายรถยกพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและอะไหล่ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 575,633,626.67 บาท กำไร 8,988,696.47 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 599,622,430.15 บาท กำไร 15,293,291.06 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 495,516,968.45 บาท กำไร 9,651,175.15 บาท

บริษัท สยาม แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2540 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจการขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 234,231,057.30 บาท ขาดทุน 227,522.10 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 57,948,559.54 บาท ขาดทุน 3,006,601.98 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 53,891,354.97 บาท ขาดทุน 8,403,896.50 บาท

บริษัท สยาม แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ รีเลชั่นชิป จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจการขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 175,855,967.12 บาท กำไร 10,376,739.54 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 163,163,769.11 บาท ขาดทุน 5,478,469.10 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 109,420,210.40 บาท ขาดทุน 38,330,729.82 บาท

บริษัท เรเวอร์ ออโตโมทีฟ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง จำหน่าย นำเข้า และส่งออกยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อ ทุนจดทะเบียน 185 ล้านบาท

ซึ่งนอกเหนือจากธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์-รถยก-อะไหล่ และอุปกรณ์เสริมแล้ว ไฮโซพก ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการลงทุน ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ตอีกด้วย

บริษัท พีทีดับบลิว ฟู้ด จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2562 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจขายผลิตภัณฑ์อาหาร ปัจจุบันทุนทะเบียน 17.5 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 1,095,140.36 บาท ขาดทุน 2,487,010.45 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 3,088,774.73 บาท ขาดทุน 9,437,985.14 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 1,609,968.28 บาท ขาดทุน 8,078,579.29 บาท

บริษัท สยาม แบ็คแพ็ค จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2557 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 4.5 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 13,240,695.04 บาท ขาดทุน 13,240,695.04 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 2,289,471.21 บาท ขาดทุน 2,753,303.41 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 55.00 บาท ขาดทุน 581,574.00 บาท

บริษัท สยาม แอ็ท พัทยา จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2554 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจห้องพัก,ห้องอาหาร ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 290,220,205.43 บาท กำไร 26,698,390.32 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 110,908,595.27 บาท กำไร 31,042,933.95 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 30,043,253.43 บาท ขาดทุน 80,213,183.45 บาท

บริษัท สยาม แอ็ท สยาม จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2546 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 288,476,105.00 บาท กำไร 19,686,273.00 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 79,030,661.00 บาท ขาดทุน 96,197,355.00 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 65,945,118.00 บาท ขาดทุน 106,776,979.00 บาท

บริษัท พี.พี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2540 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่ารถยก ให้บริการเช่าซื้อรถยก ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 492,652,060.73 บาท กำไร 30,098,316.91 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 538,344,625.15 บาท กำไร 12,553,557.53 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 590,327,568.68 บาท กำไร 17,503,308.86 บาท

บริษัท พีพีเอ็น เร็นทัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2541 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจรับเหมาขับรถยกภายในโรงงานและคลังสินค้า ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 20,942,959.38 บาท กำไร 4,027,478.96 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 26,836,384.36 บาท กำไร 4,675,401.25 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 27,563,246.66 บาท กำไร 7,591,429.65 บาท

บริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2551 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจรับเหมาขับรถยกภายในโรงงาน และคลังสินค้า ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 101,822,350.20 บาท กำไร 9,746,160.11 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 115,834,198.09 บาท กำไร 8,424,639.22 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 103,531,548.15 บาท กำไร 5,245,311.49 บาท

บริษัท สยาม เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2560 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

 • ปี 2562 รายได้ 7,617,088.95 บาท กำไร 749,543.83 บาท
 • ปี 2563 รายได้ 15,987,002.86 บาท กำไร 1,855,454.80 บาท
 • ปี 2564 รายได้ 2,946,146.88 บาท กำไร 244,967.75 บาท

บริษัท โพเอ็ม คอร์ป จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2565 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการลงทุนบริษัทอื่นๆ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 185 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีบริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 โดยมีรายชื่อนายประธานวงศ์ พรประภา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการค้าสี สีสำหรับยานพาหนะ อุปกรณ์การทำสี เครื่องมือ อุปกรณ์การช่าง ทุนจดทะเบียน 48 ล้านบาท ปัจจุบันมีสถานะนิติบุคคลเป็นพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 16 พ.ย. 2563

เกมส์
เกมส์

World War Z: Aftermath ฉบับ Console จะมาพร้อมโหมด Horde XL 24 มกราคมนี้

World War Z: Aftermath ฉบับ Console จะมาพร้อมโหมด Horde XL 24 มกราคมนี้

เกมส์

จัดให้แบบเบิ้ม ๆ คือลือ กันเลยทีเดียว สำหรับเกม Shooter อย่าง World War Z: Aftermath ที่ล่าสุดทาง Saber Interactive มีการประกาศว่าตัวเกมจะทำการอัปเดตลงให้กับเครื่องเล่นเกม Console ทั้ง PS5 และ Xbox Series X/S พร้อมกับการเพิ่มโหมด Horde Mode XL เอาให้เลือดสาดกันไปข้างเลยทีเดียว

โดยเนื้อหาของการอัปเดตครั้งนี้ ถ้าผู้เล่นคนไหนที่มีตัวเกมในฉบับ PS4 หรือ Xbox One อยู่แล้วก็สามารถอัปเกรดตัวเกมให้เป็นเวอร์ชั่น Next-Gen ได้เลยฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมนี้ได้ด้วยคุณภาพกราฟิกระดับ 4K 60 fps ไม่มีตก ไม่ว่าจะมีซอมบี้มาเยอะแค่ไหนตัวเครื่องก็สามารถประมวลผลได้อย่างไหลลื่นไม่มีอาการเฟรมตกให้รบกวนจิตใจในระหว่างการเล่นอย่างแน่นอน

แล้วเมื่อมีการอัปเกรดขนาดนี้ ทางทีมงานก็อยากจะให้ผู้เล่นทุกคนได้ลองของกันกับ Horde Mode XL ซึ่งโหมดนี้แบบปกติก็ถือว่าโหดใช้ได้อยู่แล้ว แต่ในโหมดใหม่ที่มีคำว่า XL เพิ่มเข้ามานั้นก็จะต้องไม่ธรรมดา เพราะจะมีการยัดเอาซอมบี้ใส่เข้ามาให้ผู้เล่นได้สาดกระสุนและใช้อาวุธทุกอย่างเท่าที่หาได้เพื่อไล่ฆ่าซอมบี้ที่ทางทีมงานเผยว่าจะมีมากกว่า 1,000 ตัวเลยทีเดียว

Horde Mode XL นี้จะทำการอัปเดตพร้อมกับเกมเวอร์ชั่นใหม่ในวันที่ 24 มกราคมนี้ทุกแพลตฟอร์ม สำหรับใครที่ยังไม่มีเกมนี้ก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้ตามแพลตฟอร์มที่เล่นกันอยู่นะครับ ส่วนใครที่โชคดีกดเกมนี้มาทันช่วงที่แจกฟรีก็รอรับการกระแทกจากเหล่าซอมบี้ 4×100 กันได้เลย

ออกแบบ
ออกแบบ

ไอเดียเลือกเฟอร์นิเจอร์สำหรับแต่งห้องนอนให้กับลูกๆ

ไอเดียเลือกเฟอร์นิเจอร์สำหรับแต่งห้องนอนให้กับลูกๆ

ออกแบบ

ครั้งนี้เรานำไอเดียการเลือกเฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งห้องนอนให้กับลูกๆ มาให้ดูเป็นแนวทาง หากใครวางแผนจะสร้างหรือซื้อบ้านใหม่ ยังไงก็อย่ามองข้ามความสำคัญในจุดนี้ด้วย อย่าคิดไปเองว่าลูกของคุณอยู่ในห้องแบบไหนก็ได้ เลือกอะไรให้ก็ได้ เพราะขนาดเราเองยังอยากได้ห้องนอนสบายๆ สะท้อนบุคลิกของตัวเราเองเลย ดังนั้นเด็กๆ ก็คิดไม่ต่างจากเรา ฉะนั้นควรสร้างหรือออกแบบห้องนอนให้เสมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัย สำหรับเขาน่าจะดีกว่า เด็กๆ จะสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นและการปกป้องไปพร้อมๆ กับการได้เพลิดเพลินกับความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง

ทำการบ้าน เล่น และพักผ่อน

นี่เป็นตัวอย่างการออกแบบห้องนอนของครอบครัวหนึ่ง ถึงแม้จะมีเนื้อที่ไม่มากแต่สถาปนิกพยายามออกแบบให้ใช้งานได้เกิดประโยชน์มากที่สุด การเลือกเตียงแบบยกสูงขนาด 3.5 ฟุต ก็เป็นอีกทางเลือกที่สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในห้อง โดยยังเหลือพื้นที่ด้านล่างสำหรับทำกิจกรรมอื่นๆ วางโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งทำการบ้าน อ่านหนังสือ

ข้อดีอีกอย่างสำหรับการทำเตียงในลักษณะนี้ จะสร้างความรู้สึกให้เด็กๆ สนุกกับการได้ปีนขึ้นปีนลงแล้ว รวมถึงการดีไซน์สภาพแวดล้อมด้วยการใช้โครงเตียงเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยให้อารมณ์เหมือนที่กำบัง หลบซ่อน ก็ทำให้บรรยากาศดูไม่น่าเบื่อ

ทุกอย่างถูกจัดเก็บเข้าที่เป็นระเบียบ

ทั้งกองหนังสือ เสื้อผ้า ของเล่น และอุปกรณ์อะไรต่อมิอะไรอีกสารพัดต้องมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บสิ่งของเหล่านี้ให้เป็นหมวดหมู่ ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย และต้องหยิบใช้งานง่าย ดังนั้นจะทำอย่างไรให้ห้องนอนซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่รองรับการพักผ่อนแล้ว สามารถเป็นพื้นที่เก็บของโดยไม่ทำให้บรรยากาศภายในห้องนอนอึดอัด

การทำพื้นที่เก็บของใต้หน้าต่างแบบนี้ช่วยประหยัดเนื้อที่ได้ไม่น้อย ด้านล่างสามารถเก็บของส่วนด้านบนทำเป็นที่นั่งเล่นแบบ Window Seat ไปในตัว ซึ่งเด็กๆ ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดผ่อนคลายจากการนั่งโต๊ะทำการบ้าน มองออกไปเห็นวิวด้านนอก คลายความเมื่อยล้าจากหนังสือและหน้าจอคอมพิวเตอร์

พัฒนาการด้านร่างกาย

ควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ใช้งานให้เหมาะสมกับช่วงอายุ การคำนวนขนาดความสูงของเด็กๆ ต้องสัมพันธ์กับขนาดเฟอร์นิเจอร์ หากเลือกไม่เหมาะสมล่ะก็แน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อสรีระและสภาพร่างกาย ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องหมั่นสังเกต ให้คำแนะนำ และรับฟังความต้องการของลูกๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ให้ความรู้สึกเหมือนเขาเป็นอิสระแต่เราก็ยังอยู่ร่วมกัน

เพราะมนุษย์เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ดังนั้นต้องให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นๆ ด้วย ให้พวกเขาเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ในครอบครัวของตัวเอง ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระได้ในพื้นที่ของเรา ออกแบบให้เด็กๆ ได้อยู่กันตามลำพัง ให้พวกเขารู้สึกหนีออกจากโลกของผู้ใหญ่ในชั่วขณะหนึ่ง

อย่างตัวอย่างการวางเลย์เอาท์ห้องนอนของสองพี่น้องที่ออกแบบเหมือนกันแต่ใช้โทนสีที่แตกต่างกัน ทำให้เด็กๆ รู้สึกถึงความเท่าเทียม ไม่มีใครเสียเปรียบหรือได้เปรียบกว่า ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจของพวกเขาได้เช่นกัน

ข่าวกีฬา
ข่าวกีฬา

ขอให้ปลอดภัย! “แฮมลิน” ล้มทั้งยืนกลางสนามช็อกวงการ NFL

ขอให้ปลอดภัย! “แฮมลิน” ล้มทั้งยืนกลางสนามช็อกวงการ NFL 

ข่าวกีฬา

ดามาร์ แฮมลิน ผู้เล่นตำแหน่งเซฟตี้ของ บัฟฟาโล บิลส์ วัย 24 ปี แห่งศึกอเมริกันฟุตบอล NFL หมดสติคาเพย์คอร์ สเตเดียม จนการแข่งขันต้องยุติลงกลางคันเมื่อวันอังคารที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา

ตามการรายงานจาก อีเอสพีเอ็น สื่อดังแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า แฮมลิน ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธี CPR บนสนาม หลังเจ้าตัวเข้าแท็คเกิลใส่ ที ฮิกกินส์ ปีกนอกของ ซินซินเนติ เบงกอลส์ ก่อนจะลุกขึ้นมาแล้วล้มหงายหลังทั้งยืน สร้างความตกตะลึงให้กับนักกีฬาและผู้ชมทั้งสนาม

โดยจังหวะนี้ไหล่ขวาของ ฮิกกินส์ กระแทกหน้าอกของ แฮมลิน อย่างจัง จากนั้น แฮมลิน ลุกขึ้นยืนจัดระเบียบหน้ากากด้วยมือขวา แต่ในอีก 3 วินาทีต่อมาเจ้าตัวหงายท้องแล้วนอนแน่นิ่งกับพื้นสนาม ทั้งนี้เขาได้รับการปฐมพยาบาลจากบุคลากรทางการแพทย์ทั้งประจำทีม ก่อนถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลต่อไป

ทั้งนี้ NFL ออกมาประกาศยุติการแข่งขันหลังเกิดเหตุนานกว่า 1 ชั่วโมง และไม่มีกรอบเวลาแน่ชัดว่าทั้ง 2 ทีมจะกลับมาแข่งขันต่อเมื่อใด

“ขอภาวนาแก่ ดามาร์ และ บัฟฟาโล บิลส์ เราจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติม เมื่อได้รับรายงานแล้ว NFL ติดต่อประสานงานกับสมาคมผู้เล่น NFL ซึ่งเราเห็นพ้องต้องกันว่า ควรเลื่อนการแข่งขัน” แถลงการณ์จาก NFL

สำหรับการแข่งขันในเกมนี้ที่ต้องยุติไปก่อน โดย ซินซินเนติ เบงกอลส์ ขึ้นนำ 7-3 ช่วงควอเตอร์แรกของเกมแย่งชิงอันดับ 1 ของสาย เอเอฟซี (AFC) โดยมีสถิติ ชนะ 11 แพ้ 4 นำจ่าฝูงดิวิชัน AFC เหนือ ทิ้งห่าง บัลติมอร์ เรฟเวนส์ 1 เกม และ บัฟฟาโล การันตีแชมป์ดิวิชัน AFC ตะวันออก เรียบร้อยแล้ว สถิติ ชนะ 12 แพ้ 3

แนะนำข่าวกีฬา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : “อาร์เซนอล” แพ้นัดแรกยูโรปาลีก บุกพ่าย “พีเอสวี” ลุ้นแชมป์กลุ่มนัดสุดท้าย

 

1 ยูฟ่าเบท
UFABET

1 ยูฟ่าเบท

เล่น 1 ยูฟ่าเบท ให้ได้แบบเซียน ไม่ยากอย่างที่คิด

การจะเป็นนักพนันและเดิมพันให้ได้ผลลัพธ์อย่างเซียนพนันท่านอื่นๆ ไม่ใช่เรื่องที่ยากอย่างที่ทุกท่านคิด โดยการเล่น 1 ยูฟ่าเบท ให้ได้อย่างเซียนนั้น จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นในการเล่น ที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์จากหน้ามือ ให้กลายเป็นหลังมือได้เลยล่ะ โดยอย่างแรกเลย ท่านจะต้องมีเป้าหมายและแผนการเล่นที่ชัดเจนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเดิมพันครั้งไหนๆ ท่านจะต้องมีสองสิ่งนี้ เพราะการผิดพลาด หรือตัดสินใจไม่ดีเพียงแค่ครั้งเดียว อาจจะทำให้ตัวท่านเสียใจไปอีกนานได้เลยล่ะ แล้วอีกอย่างนั่นก็คือ วิธีวิเคราะห์บอล ถ้าหากว่าเป็นคนที่ดูบอลอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ข้อนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากต่อท่านแน่นอน เพราะมีพื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว แต่ถ้าไม่รู้วิธีวิเคราะห์ ก็สามารถดูบทวิเคราะห์จากคนอื่นๆได้เช่นกัน 

1 ยูฟ่าเบท

การเดิมพันบน 1 ยูฟ่าเบท นั้นดีอย่างไร เรามีคำตอบ

แม้ว่าจะมีเว็บเดิมพันฟุตบอลเกิดใหม่ขึ้นทุกวัน และมีเว็บมากมายให้เลือกในอินเทอร์เน็ตก็ตาม แต่ก็จะดูดรอปไปเลย ถ้าหากว่านำมาเทียบกับ 1 ยูฟ่าเบท เพราะเว็บนี้นั้นจะมีความตอบโจทย์หลายด้านมากกว่า ที่เว็บทั่วไปนั้นจะมีกัน โดยเราจะนำข้อดีเหล่านั้นมาให้ท่านดูกัน ยกตัวอย่างเช่นเว็บนี้นั้นเป็นเว็บที่ถูกยอมรับว่า เว็บบอลราคาดี เมื่อเทียบกับที่อื่นๆ เว็บนี้ก็ให้ราคาบอลที่สูงกว่ามากนั่นเอง และนอกจากเหตุผลนี้มาดูกันดีกว่า ว่า

เว็บบอลราคาดี

มีอะไรบ้างที่เว็บนี้นั้นดีกว่า และน่าเล่นมากกว่าที่อื่นๆ 

 • รับประกันความปลอดภัยได้ 100%

เมื่อเลือกเล่นกับเว็บเดิมพัน 1 ยูฟ่าเบท ถ้าหากว่าท่านนำเงินเข้าไปฝากแล้ว ถ้าเป็นเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือ ถ้ามีปัญหาต่างๆขึ้นหลังจากการเล่น หรือตอนที่กำลังเล่น ท่านจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย แม้ว่าจะมี เทคนิคการเล่นพนันบอล ที่ดีขนาดไหน ก็ไม่ช่วยอะไร แต่กับที่นี่ ทางเราสามารถรับรองความปลอดภัยให้ท่านได้แบบ 100% ด้วยการทำธุรกรรมต่าง จะทำโดยตรงกับทางเว็บ แถมยังเป็นเว็บใหญ่ จึงทำให้ท่านไม่ต้องกังวลไปเลยในระหว่างการเล่น 

 • หลังจากจบแล้วถอนเงินได้ทันที ไม่ต้องรอ

นอกจากจะระวังเว็บที่โกงแล้ว บางเว็บที่ไม่โกงก็อาจจะเจอปัญหาบางอย่าง เช่นข้อนี้ การถอนเงินช้า ก็อาจจะทำให้ท่านเสียโอกาส ที่จะทำอะไรหลายๆอย่างไป ทำให้เสียเวลาไปแบบฟรีๆ โดยบางที่นั้นท่านอาจต้องรอเงินเป็นชั่วโมง กว่าที่ท่านจะได้ใช้เงินของท่านเอง ที่ได้มาจากการเดิมพัน แต่กับที่นี่ ufa88 ทางเข้า ufabet มือถือ ท่านสามารถถอนเงินได้เลยทันที หลังจากที่รู้ผลแล้วเงินจะเข้าเลย แถมรอไม่เกิน 5 นาที เงินก็จะเข้าบัญชีของท่านแล้ว 

แหล่งที่มา : goodluckybaccara999.com