เด็ก
เด็ก

“หมอยง” เผยเหตุผลทำไมต้องให้ “วัคซีนโควิด” ในเด็กเล็ก

“หมอยง” เผยเหตุผลทำไมต้องให้ “วัคซีนโควิด” ในเด็กเล็ก

“หมอยง” เผยเหตุผลทำไมต้องให้ “วัคซีนโควิด” ในเด็กเล็ก เพื่อให้มีภูมิต้านทาน แม้ป้องกันการติดเชื้อไม่ได้ แต่ลดความรุนแรงของโรคลงได้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ “หมอยง” หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเรื่อง “วัคซีนโควิด” โดยระบุว่า โรคโควิด-19 คงไม่ได้หายหรือหมดไปจากประเทศไทย จะคงอยู่เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่

เด็กเล็ก โดยเฉพาะที่อายุน้อยกว่า 2 ปี ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่เมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงได้ จะเห็นได้จากกลุ่มเสี่ยงของโรคทางเดินหายใจ นอกจากผู้สูงอายุ 60-80 แล้วจะรวมเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปีเข้าไว้ด้วย

กลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีน เพื่อให้มีภูมิต้านทาน ถึงแม้ว่า ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากวัคซีนจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แบบสมบูรณ์ แต่สามารถลดความรุนแรงของโรคลงได้ และเป็นที่ยอมรับทั่วไป

เด็ก

ปัจจุบันมีวัคซีน covid19 ในเด็กตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ถึงแม้จะเป็น mRNA วัคซีน ก็ได้มีการศึกษาวิจัยถึงความปลอดภัยของวัคซีน และมีการอนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากวัคซีน กับความเสี่ยงในการติดเชื้อ

วัคซีนที่ใช้ในเด็กเล็กขณะนี้ ขนาดของ mRNA น้อยกว่าในผู้ใหญ่ 10 เท่า ในขณะที่น้ำหนักตัวเด็ก โดยเฉลี่ยแล้ว น้อยกว่าผู้ใหญ่ 5 เท่า ดังนั้นการให้วัคซีนในเด็กเล็ก จึงจำเป็นต้องให้ถึง 3 ครั้ง โดย 2 ครั้งแรกห่างกัน 1 เดือน และครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่ 2 สองเดือน

การรับวัคซีนไม่ได้เป็นภาคบังคับ เป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครอง และจะไม่มีเงื่อนไขในการเข้าเรียนว่าจะต้องได้รับวัคซีนมาก่อนหรือไม่